Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası ,yurt dışında çalışan işçilerin paylaşımcı yaklaşımcılığının  oluşturduğu, Türkiye Çimento sektörünün İç Anadoluda kurulan  en önemli  kilometre taşıdır.

 

Çalışanların yaşam hakkı ve sağlığına saygı  kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması, uygulamaları, çalışanlarımızın ve şirketimizin birinci önceliğidir.

 

Kendi çalışanlarının ve bağlı taşaron çalışanlarının  gelişimi ve eğitimiyle ilgili, özellikle   İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Teknik Performanslarla ilgili konularda kurumsal yaklaşımlarla hareket edilmektedir.

 

Fabrika çevre konularında sürdürülebilir gelişmeyi misyon edinmiştir.Çimento üretiminde sera gazlarının azaltımıyla ilgili; alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanım oranları arttırımı ile enerji tasarrufuna yönelik iyileştirme çalışmaları sürekli olarak gerçekleştirilmektedir.

 

İleri teknoloji kullanımları , kestirimci bakım uygulamaları ,doğal kaynakların verimli kullanımları, teknik merkez becerilerinin etkin kullanımları , çalışanların motivasyonu, performanslarımızı ileriye götüren   temel yaklaşımlarımızdır.

 

Bölgemizde tercih edilen tedarikçi olma kalitemize olan güvenin bir sonucudur.Müşteri memnuniyetine yönelik eylem ve uygulamalar, müşteri şikayet hattı,satış  sonrası servis hizmetleri  önceliklerimizdendir.

 

Fabrika, Şirket hissedarlarına olan yükümlülüklerini sorumluluk bilincinde hareket ederek karlılıkların artırılmasıyla ilgili bütçe disiplininde kararlılık ve taahhütler içerisinde  hareket etmektedir.

 

Ülkemiz yasalarına mutlak uyum , şirket etik değerlerine ve genel ahlak kurallarına  saygı şirketimizin ve beraberinde çalışanlarımızın olmazsa olmazıdır.

 

Sosyal sorumluluk adına paydaşlarımıza yardımcı olmak , onlarla güçlü,güvenilir ve sarsılmaz bir bağ oluşturmak önceliklerimiz arasındadır.

 

Saygılarımla,

Mahmut Parmaksız