Yibitaş Yozgat artan rekabet ortamında başarı ve üstünlüğün İnsan Kaynakları ile sağlanabileceğinin bilincindedir. Bu bilinçten hareketle; Şirket ihtiyaçları ve stratejileri doğrultusunda “uygun işe, uygun insan” yaklaşımıyla nitelikli bir çalışan profiline sahip olmak, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak, Cimpor Yibitaş İnsan Kaynakları yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde Cimpor Yibitaş, çeşitli araç, program ve sistemlerden yararlanmaktadır. Yıllık Performans Değerlendirme Görüşmeleri, 180 Derece Geri Bildirim Sistemi ve Yetkinlik Ölçme çalışmaları bu araçlardan bazılarıdır.

 

İŞE ALIM VE YERLEŞTİRME

Yibitaş Yozgat ’ın işe alım sürecinde dikkate alınan hususlar; kişinin kurum kültürüne uygun olması, kurumun temel değer ve yetkinliklerine sahip olması, ekip çalışmasına yatkınlığı ve etik değerlere saygılı olmasıdır. Adayın eğitiminde önemli olan, pozisyonun gerektirdiği alanda ve düzeyde uygun bir eğitim almış olmasıdır. Eğitim kurumunun adı, mezuniyet derecesi gibi unsurlar belirleyici değildir. Yibitaş Yozgat, insan kaynaklarında farklı deneyim ve birikimlerin bir arada olmasına önem verir. Yibitaş Yozgat İnsan Kaynakları yaklaşımında önemli bir diğer nokta ise yönetim kademesindeki pozisyonlar için öncelikle şirket içi kaynakların değerlendirilmesi, zorunlu olmadıkça dış kaynaklara başvurulmamasıdır.

 

PERFORMANS VE KOÇLUK SİSTEMİ

Koçluk, çalışanların kapasitelerini ortaya çıkaran, gelişimin sürekliliğini sağlayan, yaratıcılık, esneklik gibi yetkinlikleri ön planda tutan bir yönetim tarzıdır. Koçluk Sistemi içerisinde, beyaz yaka çalışanların performansları davranışsal ve mesleki yetkinlikleri dikkate alınarak değerlendirilir .Bu doğrultuda ihtiyaca uygun gelişim modelleri yaratılarak, süreç “planlama, uygulama ve değerlendirme” döngüsü içerisinde takip edilir.

 

YETKİNLİK UYGULAMALARI

Yetkinlik bir işi yapabilmek için gerekli olan becerilerdir ve çalışanın nasıl değer yarattığına odaklanır. Genellikle Şirketimizin uzun vadeli kurumsal stratejileri ve aynı zamanda hedefleri ile bağlantılıdır. İşe alım, geliştirme, performans yönetimi ve kariyer geliştirme alanlarında yetkinlikler üzerine kurulmuş olan sistemlerimizle bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlanmaktadır. Şirketimizde her kademede çalışanlar için yetkinlik belirleme çalışmaları devam etmekte, çıkan ihtiyaçlara göre geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır.