Yibitaş ( Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi   A Ş) ,  Yozgat – Ankara karayolunun 20. Km’ sinde çimento üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

 

Yurt dışında çalışmakta olan Türk  işçilerinin  ortak birikimlerinin  değerlendirildiği  Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri  Ticaret Sanayi A Ş  1973 yılında kurulmuştur.

 

Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası, 696 000  m2 alan üzerinde  1973 yılında kurulmuştur. Yozgat ilinin  ilk sanayi kuruluşlarından  olan  fabrika, tüm çalışanları ile  çimento üretim iş kolunda  bölge  ve ülke sanayine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Fabrika sırasıyla  1976 ylında çimento değirmeni, 1978 yılında  da  1600 ton/gün  klinker üretim kapasitesiyle ön ısıtıcılı , kuru sistem döner fırını devreye almıştır.

 

1990 Yılında kapasite artırım projesiyle klinker üretim kapasitesi 2000 ton/gün e çıkarılmıştır.

 

1996 daki yakma sistemi  projesiyle  klinker üretim kapasitesi;  2200 Ton/güne , diğer  muhtelif iyileştirme projeleriyle 2008 yılında 2400 ton/gün e ulaştırılmıştır.

 

Yibitaş Yozgat  Çimento Fabrikası ana ortakları, 1992 yılında Sivas ve Çorum çimento fabrikalarını özelleştirme idaresinden satın alarak,Hasanoğlan ve Nevşehir öğütme tesislerini kurarak ülke geneline yayılmaya başlamıştır.

 

Aynı şekilde Yibitaş Yozgat Çimento  ve diğer çimento fabrikaları ; ana ortakları , dünya devlerinden Lafarge ile 1994 yılında ortaklık anlaşması yaparak faaliyetlerini uluslararası boyutlara taşımıştır.1995 Yılında ortaklık şirketi  Samsun Öğütme tesisini de  devreye almıştır.2009 yılında Hasanoğlan öğütme tesisi klinker hattı ilavesiyle  ana fabrikaya dönüştürülmüştür.

 

Yibitaş Yozgat çimento Fabrikası ana ortak hissedarları Yibitaş Holding ve Lafarge  ellerindeki hisseleri(% … ) ve diğer ortaklık   fabrika hisselerini  2007 yılında ,  dünya devlerinden Portekiz çimento grubu olan  CIMPOR  şirketine satmıştır. Yozgat fabrikasındaki  diğer küçük hissedarların hisseleri devam etmektedir(% …. ).

 

Fabrika ürettiği klinker ve çimento tiplerini 1998 den beri ISO 9001- 2000 Kalite Güvence Sistemi Çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

 

İş Sağlığı  ve Güvenliği kültürünün oluşması ve yönetimi,   Şirketimizde birinci öncelikdir.Bu konuda yoğun aktiviteler bulunmaktadır.2003 Yılında ISG Yönetim sistemi  uygulamaları başlatılmış, 2004 yılında  İSG Yönetim Sistemleri  OHSAS 18001( TS EN 18001- 2001) çatısı altında  belgelendirilmiştir.

 

Fabrika 2000 yıllarının başından itibaren Yönetimde çevre birimini oluşturmuştur.Sera gazlarının azaltımı ile ilgili muhtelif uygulama ve projeler bulunmaktadır.Çimentoda katkı kullanımı uygulamaları, enerji yönetim sistemi uygulamaları,Atık yönetim sistemi ve uygulamaları önemli başlıklardır.

 

Fabrika yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerin ve projelerin uygulanmasını  eksiksiz yerine  getirmektedir.

 

Fabrika sosyal sorumluluk konularında kurumsal yapısına uygun projelere katılmaktadır.Kerkenes arkeolojik kazıları ile  ilgili faaliyetlerde uzun yıllardır   sponsorluk görevlerinde  bulunmuştur.