Yozgat Fabrikası sürdürülebilir kalkınma ve fabrika öncelikleri çerçevesinde, gelişen teknolojileri kullanarak yatırımlarını planlamakta ve uygulamaktadır. Ana yatırım konuları; • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yatırımlar, • Çevre yatırımları, • Müşteri memnuniyeti amaçlı yatırımlar, • Klinker üretimi ve çimento öğütme kapasitesi artırımı kapsamındaki yatırımlar, • Teknik Performansların iyileştirilmesi kapsamındaki yatırımlar, • Alternatif Yakıt Kullanma kapsamındaki yatırımlardır. Yatırımların planlanmasında ve uygulanmasında; iş sağlığı ve güvenliği standartlarının sağlanması, hedeflenen iş kalitesinin sağlanması, projelerin hedeflenen sonuçlarına ulaşılması ve iş süreçlerinin hazırlanarak projelerin zamanında tamamlanması esas alınmaktadır.